Prowadzenie sklepu internetowego a podatki

Prowadzenie sklepu internetowego, podobnie jak inne rodzaje działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu. Na jakich zasadach opłacać podatek?

Podatek na zasadach ogólnych

Pierwszą możliwością jest rozliczanie się z FISKUS-em na zasadach ogólnych, takich jak osoby fizyczne. Roczne zeznanie składa się w Urzędzie Skarbowym – wypełniamy PIT-36. Wysokość stawki jest uzależniona od osiąganych przychodów, czyli dochodów pomniejszonych o koszty. Obowiązują tu dwa progi podatkowe.

  1. 18% - w przypadku uzyskania dochodów rocznych poniżej 85 528 zł (po odjęciu kwoty wolnej od podatku, która wynosi 556,02 zł)

  2. 14 839,02 zł + 36% z kwoty będącej różnicą uzyskanego rocznego dochodu i 85 528 zł - w przypadku uzyskania dochodów rocznych powyżej 85 528 zł (minus kwota wolna od podatku, która wynosi 556,02 zł)

Jeżeli uzyskany dochód roczny nie przekroczy 3 091 zł, wtedy przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłacenia podatku.

Podatek liniowy dla e-sklepu

Podatek liniowy ma swoje walory, jak i wady. Z jednej strony, występuje tylko jeden próg procentowy – 19%, z drugiej jednak nie ma kwoty wolnej od podatku oraz nie mamy możliwości obniżenia sumy podatku o stosowne ulgi, takie jak ulga na dziecko czy możliwość rozliczania się z małżonkiem lub małżonką. Z tego powodu, wybór ten powinni przemyśle, przede wszystkim, właściciele tych sklepów internetowych, których roczne dochody przekraczają 100 tysięcy zł. Zeznanie to składamy na druku PIT-36L. Co ważne, zmianę formy opodatkowania należy zgłosić przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, czyli do 20-ego stycznia. W przypadku opodatkowania liniowego, podobnie jak w opodatkowaniu zwykłym, wartość podatku zależy od wartości przychodu. Aby udokumentować wszystkie operacje finansowe sklepu internetowego niezbędne jest prowadzenie księgi rachunkowej albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatek ryczałtowy dla e-commerce

Podatek zryczałtowany to wybór, który nie przysługuje wszystkim sklepom internetowym. Jest on zarezerwowany tylko dla niektórych branż. Ustawodawca wskazał również wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatek ten płaci się od dochodów, bez względu na koszty uzyskania. Z tego powodu nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Odradzamy ten wybór przedsiębiorcom, których sklepy internetowe generuje wysokie koszty. Stawka podatkowa jest zazwyczaj niska i waha się zazwyczaj na poziomie 3 procent – jednak wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności e-commerce. Jednak i w tym przypadku, nie będzie można skorzystać z licznych ulg i profitów. Zeznanie roczne wypełniamy i zanosimy do odpowiedniej placówki Urzędu Skarbowego w formie druku PIT-28.

Wybór formy opodatkowania nie jest wiążąca na cały okres działania sklepu internetowego. Z punktu prawa, każdemu przedsiębiorcy przysługuje możliwość zmiany formy opodatkowania jeden raz w czasie roku podatkowego. Wystarczy zaktualizować dane swojej firmy i wypełnić formularz CEIDG-1. Zmiany z ryczałtu na zasady zwykłe możemy dokonać w każdej chwili, gdy tylko osiągniemy przychód z działalności, która eliminuje możliwość rozliczania się według podatku ryczałtowego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 547 985

E-mail: kontakt@galeriawitryn.pl

ul. Krucza 50, Warszawa

Poradnik dla kupujących i sprzedających w Internecie! Dowiedz się, na co należy uważać podczas wirtualnych zakupów oraz poznaj tajniki sprzedaży w sieci. Zapraszamy!

http://www.gebuko.ro/

Sklep żeglarski

pozycjonowanie Bochnia

jak założyć sklep internetowy

Specjalista ds. SEO Przemysław Bednarz